OLO-Rotonde vzw

Website under construction

Zorgorganisaties OLO vzw en Rotonde vzw zijn sinds 1 januari 2022 gefuseerd tot de vzw ‘OLO-Rotonde’. Een logische samensmelting: onze beide voorzieningen bieden begeleiding aan personen met een bepaalde zorgnood. We kiezen ervoor onze krachten optimaal te bundelen. Inhoudelijk betekent de fusie dat de volledige werking van Rotonde samenvloeit met de volwassenenwerking van de afdeling zorg van voormalig OLO vzw. De ondersteuning aan gezinnen en de kinder- en jongerenwerkingen binnen de afdeling zorg, de scholen TRIOLO en OC Nieuwe Vaart en onze inclusieve kinderopvang Tierlantijn zetten uiteraard hun werking verder onder het dak van OLO-Rotonde vzw.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website, geplande oplevering najaar 2022. We kijken er alvast naar uit onze vernieuwde website aan jullie voor te stellen!

U kan ons voorlopig nog bereiken via onze voormalige websites:

Vragen of opmerkingen? info@olo-rotonde.be